Nye bilder

LOPPEMARKED PÅ FOLKETS HUS, LILLESTRØM

VELKOMMEN TIL LILLESTRØM DAMEKOR SITT LOPPEMARKED LØRDAG 6.APRIL 2013 KL 10-14 PÅ FOLKETS HUS.

KAFEEN ÅPNER KL 0930.

Historien vår i bilder

Skytterlaget: Leirsund skytterlag på Skedsmo Skytterlags bane, ca. 1920. Stående fra venstre: Ole Næss, Håkon Næss, Einar Næss, nr. 4, 5, 6, 7, Harald Bøhnsdal, Reidar Nilsen, Georg Asak, Ole Asak.Knestående, fra venstre: Einar Martinsen, Karsten Braathen, H. C. Asak, Jonarth Asak, ukjent, Bøhnsdalen, Jens C. Asak, Gustav Thorvaldsen, Halvdan Næss, Antonie Ausen. Skedsmo historielag har mottatt bildet fra et nåværende medlem i skytterlaget.

«NEGER’N»: Arbeiderne på Televerkets Impregneringsverksted i Lillestrøm, på folkemunne kalt «Neger’n». Bildet er fra ca. 1960. Skedsmo historielag har mottatt bildet fra sønnen til en av arbeiderne.

VOLDGATA1: Det var tidligere Café i Voldgata 1 i Lillestrøm, her fra 1920-årene. Lillestrøm Musikkhandel er nederst i gata.Foto: Romerikes Blads arkiv

Historien vår i bilder

PÅ SKOLEN: Gamleskolen i Sagdalsveien. Fotografering er anslått til 1908-1910. Kilde: Akershusmuseet

1. MAI-TALE: Aud Blegen Svindland taler i Lillestrøm i 1984. Foto: Romerikes Blads arkiv

Strømmen i år 1900

Ved århundreskiftet står Strømmen midt oppe i en rivende utvikling. Flere viktige brikker har falt på plass, mens andre står for tur i de første årene av det nye århundret.

Etter at den store sagperioden tok slutt rundt 1860 har den første industrietableringen kommet i god gjenge. Lokalt er det etablert et bymessig strøk langs det vi kan kalle den lokale hovedgaten: Sagdalsveien. Ute i verden har hus fra Strømmen Trævarefabrik nylig bidratt til å skrive polarhistorie: Den aller første overvintringsekspedisjonen på Antarktis-kontinentet er vel gjennomført.

Historien vår i bilder

KONTORPERSONALET: Kontorpersonalet på Strømmens Værksted, anslått til cirka 1950. Kilde: Akershusmuseet

RUTEBIL: Lillestrøm Rutebil på torget. I bakgrunnen er Lillestrøm Conditori og et hotel. Bildet skal være fra 1920. Kilde: Akershusmuseet

Midtskog i Skedsmo

Midtskog har en interessant historie som hvilested, birøkt, landhandleri, skomakerverksted og trevarefabrikk.

MIDTSKOG 1935: Bygningen til venstre er bryggerhuset der trevarefabrikken startet. Kilde: Skedsmo historielag

Vestby i Strømmen

Bildeserie med 4 bilder — bla ved å trykke på pilene

Gårdsnavnet Vestby er første gang omtalt rundt år 1400. Sammen med Bråte, Stalsberg og Ryen var Vestby en av gårdene som i eldre tid hadde fallrettigheter i Sagelva.

Les mer…

Historien vår i bilder

LILLESTRØM SENTRUM: Fjeldberghjørnet i januar 1971. Foto: Arve Thorkildsen /Romerikes Blads arkiv

JENTEKORET:Lillestrøm jentekor, fotografert i 1974.

Historien vår i bilder

SPELLEMENN: Gatemusikantenes dag i Lillestrøm 4. juni 1973. Foto: Tore Sjølie/Romerikes Blads arkiv

ROLIGVEIEN: Lille Strøm gård i 1972. Foto: Romerikes Blads arkiv

Lokal jernbanehistorie

Ved kommende årsskifte flytter Bombardier Norge sin virksomhet til Lodalen. Dermed er det definitivt slutt på 138 års sammenhengende jernbanevognproduksjon i Strømmen.

Bildeserie med 3 bilder bla ved å trykke på pilene

Det kan være grunn til å rekapitulere historien siden den spede begynnelsen i 1873, men vi starter med å se litt på de forutgående 340 år med sagbruksvirksomhet ved Sagelva.

Historien vår i bilder

LUNDSOVERGANGEN: Bildet viser «Lundsovergangen» i Fetveien for 20 år siden, i 1991. Alle foto: Romerikes Blads arkiv/Morgan Andersen

1976: Strømmen Staal i 1976

Historien vår i bilder

MORMOR: Hanne Frenning er her avbildet på jordet til Nygårdsveien 20. Frenning er mormoren til Jorunn Lilleby, som har levert bildet. Sønnen til Lilleby bor i dag på denne tomten på Strømmen. Bildet er tatt i 1924. Foto: Privat

FEIRING: Musikkstevne på Kjellervolla skole i Lillestrøm 1972. Foto: Romerikes Blads arkiv

Bredde-slekta: En del av Lillestrøms utvikling fra dens spede begynnelse på 1800-tallet

SAMLET IGJEN: I høst var det slektstreff med Bredde-slekta fra Lillestrøm. Slekta har lang historie i Skedsmo. Foto: Linn Beate Ludvigsen

I slutten av august 2011 var en del av Bredde-slekta på Romerike samlet til slektsstevne. Det finnes to Bredde-slekter i Norge, en i Lørenskog og en i Lillestrøm, og disse er ikke i slekt, men begge har sitt utspring fra samme sted, en husmannsplass i Lørenskog.

Historien vår i bilder

OPPSTILT FOTOGRAFERING: Disse konfirmantene står oppstilt foran Skedsmo prestegård. Bildet er tatt i 1905. Foto: Akershus Fylkesmuseum

BUSS: Slik så Lillestrøm Rutebilstasjon ut i 1978. Foto: Morgan Andersen

Historien vår i bilder

KLOVNER: Karneval på Vigernes skole, Lillestrøm 1978. Foto: Romerikes Blads arkiv

1958: Ambgårdene i Sagdalsveien på Strømmen rives for nye blokker. Foto: Romerikes Blads arkiv

Historien vår: Tingvoll gjennom tidene

I området ved Skedsmo kirke er det funnet spor etter bosetninger tilbake til steinalderen.

Her har det høyst sannsynlig vært offer- og tingplass i førkristen tid. I middelalderen omtales området rundt kirken som Gjoleid. Det omfattet den del av Skedsmo som ligger mellom Leira og Nitelven. Området utviklet seg til å bli det første administrative maktsenter i Skedsmo kommune og betegnes i dag som Tingvoll. Mange spor og bygninger står fortsatt i området og vitner om denne storhetstid.

Ville du ha holdt ballongen?

Om det blir en sykkelfestival i Lillestrøm til neste år, kan du sikkert melde deg.

Historien vår i bilder

GRUNNLOVSDAGEN 1945: 17. mai-tog på Midtskog ved Skedsmokorset. Håkon Håkensen spiller tuba og Gunnar Emanuel Håkensen går til venstre foran. Kilde: Skedsmo historielag /Lars Håkensen

RUSSETOGET: Russetoget i Lillestrøm i 1987. Foto: Morgan Andersen/ Romerikes Blads arkiv

Historien vår: Skrimstad Skysstasjon

Før toget, bilen og bussens tid var det hest og vogn som var framkomstmiddelet for dem som reiste landeveien.

For å frakte de reisende ble et system av skysstasjoner etablert langs de mest trafikkerte veier. Reisen foregikk etappevis mellom disse stasjoner.

Leirsund Trevarefabrikk

Leirsund Trevarefabrikk ble anlagt i 1907 av byggmester Martin Jacobsen (f. 1868) på østsiden av Leira, nær Leirsund stasjon.

Langt fram tel rikdom og løkke

Hei,

er det lov å etterlysa saker og ting på denne sida?

Historien vår i bilder

SAGTOMTA BRENNER: Bildet ble tatt da det brant på sagtomta i Lillestrøm i mai 1971. Foto: Arve Torkildsen/ Romerikes Blads arkiv

FORURENSING: Bildet viser Arne Wold ved Nitelva i september 1980, i anledning en kreosotlekkasje som gikk i elva. Foto: Morgan Andersen /Romerikes Blads arkiv

Historien vår i bilder

SKYSSTASJONEN: En mann med navn Hagen skal ha drevet den gamle skysstasjonen på Skedsmokorset, som du her ser. Marta drev kafeen på steder, som ble kalt Martakorset. Bildet skal være tatt en gang i 50-åra. I dag ligger Statoil hvor disse bygningene da lå. Kilde: Skedsmo historielag

GAMLE KINOEN: Lillestrøm kinoteater i gamle dager, som er anslått til 1950-60 tallet. Foto: Romerikes Blads arkiv

SkedsmoBladet.no

Følges av 51 medlemmer.

SkedsmoBladet – lokalavisa for Skedsmo. Distribueres til alle husstander i kommunen hver onsdag. Mer om sonen

Origo SkedsmoBladet.no er en sone på Origo. Les mer

Velkommen til sonen SkedsmoBladet – for deg som bor i Skedsmo!

Her kan du diskutere nyheter, snakke om smått og stort eller dele bilder og historier fra Skedsmo.

Tekst og bilder som publiseres i sonen vil kunne bli trykket i papiravisa SkedsmoBladet.

Annonse